Danvak Dagen 2016

IDA-huset den 13. april 2016


Kursus
Din pris

Log ind for din medlemspris

4000 kr.

3500 kr.

250 kr.

1300 kr.

Arrangør

Danvak

Danvak Dagen 2016 image

Beskrivelse

I det gode indeklima føler man sig frisk og fokuseret. Lyd og lys fremhæver det vigtige. Der er ingen generende lugte, og temperaturen er passende. Indeklimaet har indflydelse på vores komfort, sundhed og produktivitet. Og når man tænker på, at mennesket opholder sig mere end 90% af tiden indendørs, er det afgørende, at indeklimaet i vores bygninger er tilpasset vores behov. Flere forhold bestemmer kvaliteten af vores indeklima, men installationerne i bygningen spiller en helt central rolle.

Danvak Dagen 2016 sætter denne gang spot på bygningsinstallationer med særligt fokus på ventilation og brug & drift. Ikke fordi vi er installationsnørder - det er vi måske også - men fordi vi bygger huse til mennesker.

Du kan hente det fulde konferenceprogram her.

Mød op i IDA-huset til en spændende HVAC-konference i tre spor, og få masser af ny viden og inspiration. I pauserne kan du netværke med dine fagfæller eller få en snak med udstillerne på miniudstillingen.

Midt på dagen afslører vi modtageren af Prof. P. Ole Fangers Forskningslegat, der holder et overraskelsesindlæg om sin forskning.

Hvis I er mindst tre personer fra samme virksomhed, får I mængderabat.

Der er afsat 20 billetter til juniormedlemmer, der fordeles efter først til mølle-princippet.

Konferencen er arrangeret i samarbejde med IDA HVAC, der er et fagligt netværk i Ingeniørforeningen IDA. Sammen arbejder vi for at højne medlemmernes kompetenceniveau gennem erfaringsudveksling, møder, kurser, konferencer og faglitteratur. 

3xlogoer Lang 400px

Kursusleder

Andre undervisere

Program


Tidspunkt Spor A: VENTILATION
Ordstyrer: Michael Mast, Generalsekretær i Danvak
Spor B: INSTALLATIONER
Ordstyrer: Ejvind Løgberg, ALECTIA
Spor C: BRUG & DRIFT
Ordstyrer: Lars Gunnarsen, SBi, AAU
8.30 - 9.00 Registrering og morgenbuffet     
9.00 - 9.10 Velkomst
Michael Mast, Generalsekretær i Danvak
   
9.10 - 9.40 Byggeriets udfordringer - fremtidens kompetencebehov
Lars D. Christoffersen, direktør og vicedekan, DTU.

Udfordringerne er produktiviteten, kvaliteten, tiden og budgetterne. De strukturelle forhold i byggebranchen er blevet en gordisk knude, der blokerer for frisættelsen af det høje kompetenceniveau hos aktørerne. Ny teknologi og styrkelse af de faglige, almene og personlige kompetencer er sværdet, der kan hugge knuden over.
   
9.40 - 9.50 Lokaleskift      
9.50 - 10.35  Luftkvalitet i skoler, skolebygningernes egenskaber og elevernes indlæring
Jørn Toftum, Lektor, DTU

Landsdækkende undersøgelser har dokumenteret, at utilstrækkelig ventilation i mange danske skoler forårsager høje CO2 koncentrationer. Indlægget vil opsummere resultaterne af nyere undersøgelser af indeklimaet i danske skoler og præsentere ny viden om, hvad dårlig luftkvalitet betyder for elevernes indlæring.
Korrekt vandbehandling til kedler og varmtvandssystemer = sparet energi
Peter Jørgensen, Best Water Technology

Formålet med vandbehandling i varmtvandssystemer er at forebygge korrosion og tilkalkning af kedelanlæg og rørsystemer. Selv i små varmesystemer er der udfordringer med korrosion, kalk og luft bl.a. grundet de nye højeffektive kedler. Der ligger en potentiel energibesparelse på 10% ved at reducere kalkmængden i varmtvandssystemer.

Hvorfor vælger boligejere ikke altid den bedste løsning?
Nina Baron, ph.d. i miljøsociologi

Hvorfor er der så mange danske husejere, der aldrig får forbedret indeklimaet, komforten og energiforbruget i deres bolig – også selvom det økonomisk er en god forretning? Ved danskerne simpelthen for lidt, eller er andre ting på spil? På baggrund af nyeste sociologisk forskning gives der svar på disse spørgsmål.
10.35 - 10.55 Kaffepause      
10.55 - 11.40 Certificering af ventilationsanlæg
Jørn Flohr Schultz, salgs- og tilbudschef, Brøndum A/S

Hvorfor skal ventilationsanlæg certificeres? Skaber det værdi for andre end de firmaer, der står for certificeringen? Betaler kunden ikke unødige penge for at få et certificeret anlæg? Få svar på de spørgsmål, og hør hvad lovgivningen siger.

Miljømærker som et troværdigt miljømarkedsføringsredskab
Thomas Christensen, nordisk produktansvarlig, Miljømærkning Danmark
Hør en kort præsentation af miljømærkerne EU Blomsten og Svanen, udvikling af krav og kriterier samt brug af miljømærker -både internt i virksomheder og markedsføringsmæssigt.
Lysets betydning i det brugerorienterede indeklima
Anne Bay, direktør, Dansk Center for Lys

Lysets betydning i det brugerorienterede indeklima
Dagslys og kunstlys er vigtigt for menneskers trivsel. Begrebet ”Human Centric Lighting” indrammer hvorfor: Lyset er ikke alene vigtigt for synsergonomien, men også for menneskers søvn, helbred og produktivitet. Løsninger med LED, farveskift og styringer sætter os nu i stand til at skabe energieffektive og attraktive lysmiljøer, som tilpasses brugerne.
Superlavenergihuse uden problemer
Klaus Ellehauge, Partner, Civilingeniør, Ekolab

I indlægget beskrives, hvordan man ved design af ambitiøse lavenergihuse svarende f.eks. til passivhuse eller klasse 2020 huse kan undgå en stor del af de problemer vedrørende klimaskærm, installationer og indeklima, der har vist sig ved den første generation af superlavenergihuse bygget i Danmark efter ca 2007.

11.40 - 11.50 Lokaleskift       
11.50 - 12.35 Nordea – Trading Floor: Ventilation og komfort
Stig P. Birkemose, Ingeniør, COWI

Hvordan sikres komforten og det gode indeklima i Nordea Trading Floor, hvor udstyret afgiver væsentlig mere varme end ved ”normal” drift, og der derfor kræves ekstra af det hele på alle parametre? Hør hvordan ventilationen er løst med øje for de skærpede krav til lufthastigheder og temperaturudsving.
Et studie af dagslysmetrics
Sophie Stoffer, videnskabelig assistent, Aarhus Universitet, (Day)Lighting Design

En sammenligning af Climate-Based Daylight Metrics (CBDM) og dagslysfaktoren for 4 forskellige klimazoner i Europa viste, at CBDM giver et mere repræsentativt billede af forskellige designparametres indflydelse på daglysforhold. Ingen klar sammenhæng blev fundet mellem sensitiviteten af dagslysmetrics og energiforbruget.

RIBuild - Robust indvendig efterisolering af ældre bygninger
Martin Morelli, forsker, og Ernst Jan de Place Hansen, seniorforsker, SBi, AAU

Når ældre bygninger skal energioptimeres, er indvendig efterisolering ønskeligt for at bevare den oprindelige arkitektur, men det resulterer ofte i fugtproblemer pga. utætheder i de gamle mure. Hør, hvordan EU-forskningsprojektet RIBuild vil tackle udfordringerne og udvikle guidelines til robust indvendig efterisolering.

12.35 - 13.20 Frokost      
13.20 - 13.50 Overrækkelse af Prof. P. Ole Fangers Forskningslegat
Modtager af forskningslegat holder et indlæg om sin forskning.   
   
13.50 - 14.00 Lokaleskift      
14.00 - 14.45 Control of variable air volume ventilation (VAV) systems with decentralized fans
Samira Rahnama, post doc., SBi, AAU

Previous study on the constant air volume ventilation system revealed that
replacing the terminal dampers with the decentralized fans can lead to energy saving of approx. 30%. This presentation focuses on the control strategy for a VAV ventilation system comprising the decentralized fans.

LAR på Bryggervangen og Skt. Kelds Plads
Jan Jeppesen, Markeds- og udviklingschef, klimatilpasning, hydrogeolog, ph.d., ALECTIA

I det kombinerede byfornyelses-klimaprojekt ”Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads” på Østerbro håndteres regnvand til hverdag i blå-grønne LAR-løsninger, mens regnvand under skybrud bortledes på terræn. Det mest beskidte ’First Flush’ regnvand fra veje ledes til renseanlæg, mens den renere fraktion af vejvandet ‘Second Flush’ ledes til grønne områder.

Sådan bruger AffaldVarme Aarhus tingenes internet (IOT)
Adam Brun, AffaldVarme Aarhus

IOT er for mange noget, der kommer af sig selv og forhåbentligt snart – da der er behov for det. Men det kommer IKKE af sig selv, det er her allerede. AffaldVarme er i dag langt – IOT er vores dagligdag. Kom med ind i legen, og se mulighederne i din egen biks. Hvis vi kunne, så kan du også! Og ja – der er store gevinster at hente.
14.45 - 15.05 Kaffepause      
15.05 - 15.50 Det åndbare hus
Lars Jørgensen, Egen Vinding & Datter og Thomas Witterseh, Teknologisk Institut

I Det Åndbare Hus er der fokus på et godt indeklima i kraft af diffusionsåbne konstruktioner og klassiske materialer i moderne form. Målet er at dokumentation fra projektet kan bane vejen for en ændring af Bygningsreglementets krav til ventilation. Hør om idéen bag huset og de første måleresultater.
Bohrs Tårn i Carlsberg Byen – VVS installationer i højhuse
Dan Bomholt Andersen, Rambøll

Antallet af højhuse i Danmark stiger i disse år. Alene i København er adskillige bygninger omkring de 100 meter under opførelse. Højden på bygningen udfordrer den traditionelle måde, vi projekterer VVS-installationer på. Indlægget vil give eksempler på, hvordan projektering af VVS i højhuse er grebet an f.eks. i Bohrs Tårn.
Performancetest som grundlag for aflevering
Thomas Rysgaard Jacobsen, Bygningsstyrelsen

Traditionen i branchen er en visuel aflevering. Men hvilken værdi har en visuel aflevering af installationer? Med krav om aflevering baseret på performance test, bliver afleveringsprocessen baseret på testkørsler af installationerne. Arbejdet med at implementere den testbaserede aflevering i statens byggerier giver en række bemærkelsesværdige resultater.
15.50 - 16.00 Lokaleskift      
16.00 - 16.45 Ventilationens betydning for PCB-koncentrationen indendørs
Nadja Lyng, ph.d.-stipendiat, SBi, AAU

Kan man ventilere sig ud af problemer med forhøjet PCB koncentrationer i forurenede bygninger? Cases hvor koncentrationen er målt med og uden aktiveret mekanisk ventilation og to interventionsforsøg med ventilation i forurenede rum demonstrerer betydningen af øget ventilation.
Varme- og kølelofter i Axel Towers
Mads Holten Rasmussen, ingeniør, ALECTIA

Ikon-byggeriet Axel Towers opvarmes og køles med væskefyldte plastikslanger over gipslofterne, en løsning, som er udbredt i Tyskland. Hør om udfordringerne ved at omsætte løsningen til en dansk kontekst samt andre udfordringer ved et arkitektonisk spektakulært højhusbyggeri, hvor ikke to etager er ens.
Sammen mod skimmelsvamp
Sirid Bonderup, videnskabelig assistent, SBi, AAU

Med udgangspunkt i en kampagne til driftspersonale i udlejningsejendomme spørger vi: Hvad kan støtte driftspersonale i at undgå og afhjælpe skimmelsvamp hos beboere? Er det oplysningskampagner, vejledning i afhjælpningsrutiner og sagsgange eller nye gadgets, der skal til, og hvordan kan ventilationsbranchen hjælpe?
16.45 - 17.00 Drinks og networking      
Senest opdateret 29. november 2015


Materiale