Danvak Dagen 2014

Den 9. april, Kalvebod Brygge 31-33, København V.


Kursus
Din pris

Log ind for din medlemspris

3500 kr.

3000 kr.

200 kr.

1000 kr.

Arrangør

Danvak og SBi, Aalborg Universitet

Danvak Dagen 2014 image

Beskrivelse

Konferencen i tre spor, der samler, inspirerer og udfordrer hele HVAC-branchen.

Det kan du glæde dig til ...
Det ene spor byder på blandede topaktuelle indlæg, hvor du bl.a. kan høre om hospitalsinstallationer, nudging og commissioning. Det andet spor sætter fokus på indeklimaet i forbindelse med energirenovering af kontorbyggeri, skoler og boliger - og slutter af med debat. Det sidste spor, der er planlagt i samarbejde med SBi, Aalborg Universitet, bringer dig på fuld omgangshøjde med den seneste forskning inden for indeklima i de nordiske lande.

Trilemmaet er løst – vi optager på video!
Også denne gang vil IDA-huset danne en luksuriøs ramme om Danvak Dagen. Huset ligger smukt placeret med udsigt over vandet, og køkkenet byder dagen igennem på overdådig forplejning. Som noget nyt videooptager vi indlæggene, så du efter konferencen har mulighed for at se de indlæg, du gik glip af. Det befrier dig for et irriterende trilemma og giver dig i princippet tre fulde konferencedage på en enkelt dag.

Arrangørerne
Danvak er et fagligt netværk for professionelle, der arbejder med indeklima, komfort og energi. Foreningen er et samarbejde mellem VVS Teknisk Forening og IDA HVAC, der er et fagteknisk selskab i Ingeniørforeningen IDA. Danvak har planlagt årets Danvak Dagen i samarbejde med SBi, Aalborg Universitet.


  3xlogoer Lang 400px  SBi-AAU LOGO CMYK DKKursusleder

Andre undervisere

Program


Topaktuelle indlægOrdstyrer:
Ejvind Løgberg, ALECTIA

Danvak IndeklimaForumOrdstyrer:

Belinda Eide Paulsen, Torkil Laursen Rådgivende Ingeniører

Nordic Indoor Climate Research
In collaboration with the Danish Building Research Institute

Chairman: Lars Gunnarsen, SBi, Aalborg University
08.30 Registrering, morgenbuffet
09.00 Velkomst
v/Jørn Flohr Schultz, formand for Danvak
09.10 Energieffektive, sunde og fremtidssikrede bygninger
Mette Odgaard Mylin, Energistyrelsen, Kontorchef, Byggeri og energieffektivisering

I Danmark har vi opbygget betydelige kompetencer inden for energiforbedringer af bygninger. Der er imidlertid brug for en styrket indsats, hvis vi skal nå vores energi- og klimamål og samtidigt sikre, at indeklimaet i renoverede bygninger understøtter sunde produktive liv for brugerne af bygningerne.
09.40 Minipause til lokaleskift
09.50 Decentral hospitalsteknik på Nyt OUH
Hans Theil, VVS-Ingeniør, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

Alt brugsvand blødgøres.
El-gennemstrømsvarmere - en til hvert rum.
Hvert rum egen el-tavle - forsynet via strømskinner.
Fleksibel ombygning, bl.a. pga. vakuumafløb - ingen etagegennembrydninger.
Hvert rum eget ventilationsaggregat - næsten.
Egen recirkulation i mange rum.
Rotorvekslere i et vist omfang.
Energirenovering af boliger med fokus på indeklima

Henrik N. Knudsen, Seniorforsker, SBi, Aalborg Universitet

Udfordringer og gevinster når boligen energirenoveres. Hvad er der af incitamenter og barrierer i forbindelse med at boligen energirenoveres og hvilke oplevede forbedringer af indeklimaet følger med renoveringen.

Peter Foldbjerg, Daylight, Energy and Indoor Climate, VELUX
Med udgangspunkt i nyopførte lavenergiboliger, opført efter Active House principperne, beskrives det hvordan det er lykkedes at forebygge overophedning og at sikre god luftkvalitet.
Energy and Environmental Performance of New and Future Buildings
Sofie Elisabet Mellegård, Research scientist, SINTEF Building and Infrastructure, Norway

Status for low and zero energy and emission buildings over life cycles will be presented. The main focus will be on experiences and challenges connected to zero emission pilot and concept studies but recent experiences with quality of the indoor climate of typical low energy buildings in Norway will also be discussed.


10.25 Kort pause
10.45 KNX i dansk Industri
Lillian Andersen, Product Manager, Schneider Electric &
Martin Mortensen, Salgs- og produktingeniør, ABB

Et af Danmarks største KNX-netværk er installeret i Dansk Industris nyrenoverede domicil. Mere end 450 rum er styret med dagslysregulering, solafskærmning, varme og ventilation, som er fuldt integreret med det overordnede BMS. Løsningen er valgt for at imødekomme krav om høj energieffektivitet, stor fleksibilitet og brugerkomfort.
Energirenovering af kontorbyggeri med fokus på indeklima

Lars Ørtoft, Ørtoft A/S Rådgivende Ingeniørfirma
Den gamle postterminal i København er renoveret til Skandinaviens største certificerede passivhus. Økonomisk drivkraft er energibesparelserne. Indeklimaet før og efter renoveringen gennemgås på baggrund af detaljerede målinger.

Peter Weitzmann, Energirådgiver, Cowi
Termoaktive konstruktioner (TABS) er et stadig relativt nyt system til køling og opvarmning. TABS er ideelt til vedvarende energi. Indlægget beskriver teknik og driftserfaringer ved design og brug.
Assessment and Alleviation of Moisture and Mould Problems
Anne Hyvärinen, Chief researcher, Ph.D., National institute of Health and Welfare, Finland

Description of the Finnish practice based on the Health Protection Act that requires the health hazard from moisture and mold damage to be removed and entitles Health Protection Authorities to make inspections for validation, and presentation of results from intervention studies focusing on health effects before and after renovation

11.20 Kaffepause
11.30 Nudging - ændring af brugeradfærd i forhold til HVAC-installationer
Adjunkt Pelle Guldborg Hansen, RUC, Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier

Selvom vi foretrækker at tænke på vores adfærd som resultatet af fornuftig overvejelse i lyset af faktuel information, er virkeligheden en del anderledes. Hør, hvordan indsigter fra adfærdsforskningen kaster lys over brugernes interaktion med deres omgivelser, og hvordan vi kan påvirke dem til at agere mere hensigtsmæssigt i forhold til indeklima og energi.
Energirenovering af skoler med fokus på indeklima

Christian Anker Hviid, Adjunkt, DTU
Med udgangspunkt i målinger af energi og indeklima samt erfaringsindsamling fra pedeller og skoleledere evalueres forskellige ventilationsløsninger til renovering af skoler.

Hvilken ventilationsløsning er bedst for en skolebygning?
Jannick K. Roth, Energy and Indoor Environment Engineer, WindowMaster
Baseret på en ekstern analyse gennemgås vedligeholdelses-, drift- og anlægsomkostningerne for hhv. naturlig-, mekanisk- og hybridventilation.
Air Exchange Rates and Indoor Air Quality in the Swedish Housing Stock
Sarka Langer, Adjunct professor, Ph.D, IVL Swedish Environmental Research Institute AB, University of Gothenburg, Sweden

Results from a Swedish survey in homes about IAQ will be presented. The analyzed parameters from approx. 300 dwellings included type of ventilation system, air exchange rate, T, RH, and concentrations of NO2, formaldehyde and TVOC. Air exchange rate was a significant predictor of the concentrations of the indoor pollutants.
12.05 Frokost
13.00 Overrækkelse af Prof. P. Ole Fangers Forskningslegat
13.10 Overraskelsesindlæg
Modtageren af Prof. Ole Fangers Forskningslegat holder et indlæg om sin forskning
13.35 Minipause til lokaleskift
13.45 Dimensionering af radiatorer
Filip Rosenberg, Projektleder, Ribe Jernindustri
Jacob Jansson, Salgskonsulent, Ribe Jernindsutri

Teknisk gennemgang af forholdene omkring dimensionering af radiatorer og konvektorer ved lave vandstrømme og stor afkøling. Håndtering i forhold til DS 469, i almindelighed og specielt for lavkonvektorer i lavtemperaturanlæg. Beregning af eventuelle afvigelser på konvektorer, samt forhold omkring konvektortyper og tilslutninger.
Lys – Ny standard og renovering af belysningsanlæg

Jens Christoffersen, Energy and Indoor Climate, VELUX

Internationale standarder og guidelines bliver mere almindelige i den daglige praksis. Indlægget beskriver den kommende europæisk dagslysstandard, der kommer i offentlig høring i foråret 2014.

Marc Fontoynont, Professor med særlige opgaver, SBi, Aalborg Universitet
Investments in lighting retrofit has a typical payback time of 2-6 years if it is based on energy performance only. But there could be many other types of benefits which could make investments more profitable.
Reasons for Particle Exposure in Buildings
Lars Ekberg, Associate Professor, Ph.D., Chalmers and CIT Energy Management AB, Sweden

Particles of widely varying character are supplied to buildings from both outdoor and indoor sources. Human activity and traffic are principal contributors. The exposure is strongly influenced by ventilation and building characteristics. Caution is required both when conducting theoretical and experimental investigations.
14.20 Kaffepause
14.40 Den skadesfri installation
Asbjørn Andersen, Specialist, Korrosion og Metallurgi, Force Technology

Vandskader kan føre til omfattende skader på bygningsdele og indbo. Det er velkendt, at gennemtæringer kan opstå i installationer med varmforzinkede stålrør, og det er ofte sket, at hele installationer må udskiftes efter 2-5 års drift. I dag anvender man alternativerne rustfrit stål og plast i nye installationer og til renoveringer. Desværre betyder det, at der opstår nye typer af skader.
Installationsstøj i lavenergibyggeri - et bæredygtigt perspektiv
Jesper Bo Andersen, fagleder for akustik, ALECTIA

Bæredygtighedstanken omfatter også bygningers lydforhold. Bæredygtigheden giver tilmed mulighed for at gentænke brugernes behov uafhængig af myndighedskravene. Støj fra mekanisk ventilation i lavenergibyggeri har vist sig at give problemer i soverum. Men sikrer myndighedskravene ikke, at vi kan sove?
Personal Exposure to Ultrafine Particles and Responsible Sources
Birthe Uldahl Kjeldsen, Research Assistant, Technical University of Denmark

Indoor sources can significantly contribute to ultrafine particle (UFP) exposure in homes. Without indoor sources present, outdoor particles are the major contributors to indoor particle levels. A recent study measured the total personal UFP exposure of 58 people and the contribution of the residential environment.

15.15 Kort pause
15.25 Introduktion til DS 3090, Commissioning-processen til bygninger
Ole Teisen, Chefrådgiver, Facilities Management, Grontmij

De aktiviteter, der er beskrevet i den nye DS 3090, griber ind i vores vante måder at planlægge, projektere, opføre og vedligeholde bygninger på.
- Gider vi det? Nu gik det lige så godt!
- Hvad koster det, og hvad får jeg ud af det?
- Hvordan kommer jeg i gang?
Indlægget relaterer til andre standarder for bl.a. bæredygtighed.
Debat med sporets indlægsholdere

Indeklimaets udfordringer i lavenergi og energirenoveret byggeri
- Jens Christoffersen,VELUX
- Henrik N. Knudsen; SBi, AAU
- Jesper Bo Andersen, ALECTIA
- Lars Christoffersen, DTU
Reduction of Particle Exposure by HVAC Devices and Systems
Michal Spilak, Research Assistant, Aalborg University, Denmark

Exposure to particulate matter indoors is associated with health risks and may lead to permanent damage of human health. In buildings where people live and spend large fraction of their lives efficient ventilation system is a promising possibility in order to reduce exposure to those dangerous particles.

16.00  Drinks og networking
Ret til ændringer forbeholdes, 18.02.2014

Materiale